Exhibitions 2009
AEEDC - Dubai
Airshow - Dubai
Arab Health - Dubai
BIG 5 - Dubai
Career Fair - Dubai
Dubai World Cup - Dubai
EAGE - Amsterdam
Gastech - Abu Dhabi
Hotel Show - London
IDEX - Abu Dhabi
KIOGE - Almaty
MIPS - Moscow
Motor Show - Dubai
Offshore Europe - Aberdeen
ZDRAVO - Moscow